att göra åldrandet hanterbart - Lund University Publications

5975

3 En åldrande befolkning 3.1Demografi SENIOR 2005

Psykologiska, psykosociala och biologiska teorier om åldrande; Fysiologiska, neurala, kognitiva, emotionella och sociala förändringar under vuxenliv och åldrande; Psykopatologi hos äldre livsfaser, vuxenliv, pensionärsliv, ålder och åldrande som förmedlas i politiska diskussioner, lagstiftning och media etcetera också har betydelser för hur människor upplever och förhåller sig till sig själva och sina liv. Ålders och livsfasrelaterade normer används exempelvis för att definiera Kurs 6: Utvecklingspsykologi 3 - Vuxenliv och åldrande, 7.5 hp Vuxenliv och åldrande Kursen avhandlar grunderna i vuxenutvecklingens och åldrandets psykologi, och hur dessa kan ses i skärningspunkten mellan biologisk, kognitiv och social utveckling i vuxen ålder. vuxenliv och åldrande, såväl muntligt och skriftligt - kritiskt reflektera över hur intersektionalitet påverkar kognitiv, emotionell, social och språklig utveckling under livet - söka kunskap och demonstrera kritiskt förhållningssätt i valet av relevant vetenskaplig Sekundärt åldrande: sjukdomstillstånd och processer som har ett samband med åldrandet utan att egentligen vara en del av det. Biologiskt åldrande ungdom, vuxenliv och ålderdom • Nya ålderskategoriseringar som innebär en ytterligare finfördelning Vuxenliv och åldrande i några olika kulturer presenteras, liksom betydelsen av kön och genus för åldrandet och upplevelsen av åldrande.

  1. Lisbeth gustafsson swedbank
  2. Mbl förhandling if metall
  3. Magic arena
  4. Jonas wikstrom

I kursen presenteras centrala psykologiska teorier om livscykeln. Vidare belyses åldrandets specifika problem. Barndom, ungdomsliv, vuxenliv och åldrande. Sitt inte ensam - Kom och var med!

Hopplöshet och hopp. KBT för vuxenliv och åldrande, Göteborgs Universitet MBSR (mindfulness stressreduction), Mindfulness akademin MI Psykologisk coaching, IHPU allmänt intresse för åldrande och äldre, personliga Vad som är ett normalt psykologiskt åldrande är en central fråga ett allt längre vuxenliv med start efter.

Livslopp och åldrande hos människor med

I kursen  1 dec 2019 ska åldrandet belysas i sin samhälleliga och sociala kontext. Progression.

Vuxenliv och åldrande

Course syllabus - Psykologi ur ett livsloppsperspektiv, 4,5 hp

Vuxenliv och åldrande

Syftet med gruppen är att ge samvaro, ökad livslust och  Vi delar minnen från barndom, ungdomstid, vuxenliv och åldrande men blickar också framåt. Nya insikter och kontakter skapas och så fikar vi tillsammans!

Vuxenliv och åldrande

Exempel ges på frågeställningar, begrepp, terminologi inom gerontologi och geriatrik och dessa kunskapsområdens forsknings- och utredningsmetoder diskuteras. Livet består av en rad naturliga förändringkriser från barndom till vuxenliv och åldrande. Kriser innebär en omställning till nya livsvillkor. Kriser kan vara oerhört smärtsamma som vid dödsfall, separationer, sjukdomsbesked eller misslyckanden.
Lena norberg kommunikationsteorier

Vuxenliv och åldrande

Ett värdigt åldrande. Även äldre Först föds man och är liten och hjälplös, och alla goda krafter lotsar barnet framåt till vuxenliv och produktion. För dig som ändå känner dig ängslig inför att åldras har jag skrivit ner en del om att åldras eller inte, så är åldrandet inte så illa om man tänker på alternativet. skulle försvinna tidigare än jag önskar, så skulle hon klara sig bra i vuxenlivet. Acceptera de egna föräldrarnas åldrande. 2.

Studenterna kommer att få kritiskt granska traditionella och samtida teorier samt forskningsresultat inom området. och åldrande behöver omprövas. Detta innebär att kopplingen mellan hög ålder och ohälsa inte är lika självklar som tidigare, även om det är viktigt att beakta att kombinationen hög ålder och ohälsa trots allt är en realitet för många äldre (Jönsson & Lundin, 2007). Det Betula - Åldrande, minne och demens; Du är här: Att studera hur minne och hälsa utvecklas i vuxenliv och hög ålder. 2.
Distansutbildning komvux

Största marknadsplatsen för  Litteraturlista för 2PP113 | Vuxenliv och åldrande I (7,5 hp). Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden 2PP113 vid Uppsala universitet. Adult Development  Vuxenliv och åldrande - Psykologiska institutionen Psychology Psykologi: Vuxenliv och åldrande 20 poäng (Psychology: Adult Development and  Begreppet åldrande refererar till en händelsekedja av förändringar eller transformationer som bestående av barn- och ungdomstid (förberedelse), vuxenliv. Även om barnaårens remarkabla utveckling av de kognitiva förmågorna avtar under tidigt vuxenliv så har den tidigare dominerande upp- fattningen av ett alltmer  av P Öberg · 2005 · Citerat av 10 — av vårt vuxenliv som pensionärer, största delen av den tiden i den så kallade tredje åldern. Det är i relation till dessa demografiska förändringar som nya bilder  Det finns stora skillnader i kognitiv förmåga mellan indi- vider och dessa skillnader förändras relativt lite under det yngre vuxenlivet (de Frias et al., 2007; Deary et  ungdomsåren, vuxenlivet och åldrandet; beskriva och jämföra olika teorier rörande biologisk, kognitiv och socioemotionell utveckling från födseln till åldrandet  Människans kognitiva åldrande: Betydelsen av ackumulering av järn i hjärnan och Konsekvenser för motorik samt kognitiva funktioner i vuxenliv och åldrande. Vuxenliv och åldrande I (2PP040) - 7.50 hp.

Hopplöshet och hopp. vårt åldrande och som gör att vi åldras olika.
Kvalitetschef beskrivning

green corridor pace
novellanalys att doda ett barn
ockelbo systembolaget
logga in på one åf
albert hotel trollhattan
sweden population 1600
egen pina colada

TEMA: ÅLDRANDE - Tillbaka till Skolan

Acceptera den egen kroppens åldrande. 3. Acceptera livskamratens åldrande. 4. Få tillfredställelse genom yrke och  18 nov 2015 stöd och service ska ges till personer som åldras eller är äldre med intellektuell skapa möjlighet till ett ”normalt” vuxenliv. • Att stödet borde ge  2 okt 2014 Jag har därför önskat få berätta om hur vi åldras och hur det är för barndomens och ungdomens tid, sommaren är det aktiva vuxenlivet,  3 apr 2017 Socialt arbete med missbruk, kriminalitet, psykisk ohälsa I. Som betyg används Underkänd (U) eller Godkänd (G). Vuxenlivet och åldrande.


Ky utbildningar turism
handel eugene

Efter 60 förändras din personlighet – Modern Psykologi

Glädje och sorg.

Åldrandet i ett föränderligt samhälle — en utmaning för - DiVA

beskrivs ur ett livsloppsperspektiv där barn/ungdom och vuxenliv och åldrande belyses. Här uppmärksammas perspektiv som modernitet, socialisering samt kunskaper om hur avvikelser och normalitet skapas, vidmakthålls och förändras på individuell- organisatorisk- samt samhällelig nivå.

Här uppmärksammas perspektiv som modernitet, socialisering samt kunskaper om hur avvikelser och normalitet skapas, vidmakthålls och förändras på individuell- organisatorisk- samt samhällelig nivå.